emerade.cz
Zásady ochrany soukromí

Tyto internetové stránky spravuje společnost Bausch & Lomb Incorporated nebo její pobočky a dceřiné společnosti (dále jen „Bausch + Lomb“). Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) popisují způsob, jakým shromažďujeme, používáme, přenášíme a zveřejňujeme osobně identifikovatelné informace (dále jen „Osobní údaje“) a určité statistické údaje, které o vás můžeme získat prostřednictvím těchto internetových stránek nebo jiných prostředků. Společnost Bausch + Lomb uchovává data na zabezpečených serverech v několika zemích po celém světě, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP"). Informace, které nám poskytnete nebo které jsme získali v souvislosti s používáním této webové stránky, mohou být zpracovávány a převáděny do jiných zemí, než je země, ve které máte bydliště, včetně zemí mimo EHP. Používáním těchto stránek nebo poskytnutím vašich informací souhlasíte se shromažďováním, přenosem, ukládáním a zpracováváním informací do a v těchto zemích, včetně zemí mimo EHP. Používáním těchto internetových stránek nebo odesláním jakýchkoli osobních údajů potvrzujete, že jste si tyto Zásady ochrany osobních údajů přečetli, rozumíte jim a souhlasíte, že se jimi budete řídit.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše webové servery mohou, například pomocí cookies, pasivně shromažďovat data o vašem počítači a připojení k internetu, jako je IP adresa vašeho počítače a/nebo o vašem poskytovateli internetového připojení, o datu a času, kdy jste se připojili k naší webové stránce, o internetové adrese webů, ze kterých jste přišli na naše stránky, o počítačové technologii, kterou používáte a o vašich pohybech a preferencích na našem webu. Můžeme také používat tyto cookies ke shromažďování informací v souvislosti s vašimi budoucími návštěvami webových stránek (například zapamatování si uživatelského jména a hesla), aby vás web rozpoznal, že jste už tady byli dříve a aby sledoval vaši činnost na tomto webu.

Máte možnost svůj internetový prohlížeč konfigurovat tak, aby vás informoval, když dostanete cookie a aby vám dal možnost takové cookie přijmout či zamítnout. Dále máte možnost cookies zablokovat všechny. Chcete-li změnit nastavení prohlížeče, klikněte na sekci nápovědy v prohlížeči a postupujte podle jejích instrukcí. Tyto statistiky se neužívají k tomu, aby vás osobně někdo identifikoval, ale pomáhají nám pochopit, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Statistiky neobsahují žádné osobní údaje a používá je jen tým naší technické podpory a marketingu pro účely správy webu. Vyhrazujeme si právo používat další technologie jako štítky (tags), majáky (beacons) a nástroje ke sbírání údajů o pohybech na webu (navigace). Můžeme kombinovat data shromážděná pomocí cookies a dalších sledovacích technologií s osobními údaji, avšak v tom případě veškerá taková data chráníme jako osobní informace podle této směrnice o ochraně osobních údajů.

JAKÝM ZPŮSOBEM INFORMACE POUŽÍVÁME

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pro interní účely, jako je zlepšování našich produktů, reagování na dotazy zákazníků, zjišťování potřeb našich zákazníků a jejich kontaktování pro účely výzkumu a informování. Osobní údaje používáme také pro účely marketingového průzkumu a marketingových a propagačních aktivit včetně přímého marketingu prostřednictvím e-mailů a pošty, a pro obecnou obchodní správu a management. Kdykoli můžete zrušit zasílání e-mailových zpráv kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je součástí jakýchkoli propagačních i jiných e-mailů, které vám zasíláme. Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými organizacemi s výjimkou ustanovení v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud zákon nevyžaduje jinak nebo pokud to nesouvisí se soudním nebo vládním vyšetřováním, nejsou osobní údaje poskytovány ostatním organizacím ani osobám s výjimkou třetích stran poskytujících služby, které nám pomáhají se shromažďováním, sestavováním nebo zpracováváním těchto informací, jak je popsáno níže.

TŘETÍ STRANY POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY

Spolupracujeme s třetími stranami na provádění služeb v souvislosti s provozem těchto internetových stránek. Příkladem těchto služeb je hosting a spravování internetových stránek. Těmto třetím stranám osobní údaje poskytujeme, ale udělujeme jim oprávnění používat je pouze v souvislosti se službami, které provádějí naším jménem. Tyto strany jsou navíc smluvně vázány zavést přiměřená opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejňováním.

Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit v souvislosti s restrukturalizací společnosti, prodejem, fúzí nebo rozdělením společnosti Bausch + Lomb nebo některé z našich poboček či dceřiných společností. Osobní údaje je možné uveřejnit také z důvodu ochrany našich práv nebo majetku, prosazování našich podmínek použití a právních doložek nebo na vyžádání státních úředníků. V těchto případech nemáme žádnou povinnost vás upozornit.

Vaše osobní údaje nebudeme používat ani předávat způsoby, které nejsou v souladu s principy popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, aniž bychom vás předem upozornili a nabídli vám možnost určit, zda tímto jiným způsobem můžeme vaše osobní údaje použít.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Uplatňujeme přiměřená technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním či přístupem. Žádný systém zabezpečení informací však nemůže být stoprocentně bezpečný. Proto, i když se maximálně snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost osobních údajů před jakoukoli možnou ztrátou nebo neoprávněným přístupem.

PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM

Uživatelům tohoto webu poskytujeme přiměřený přístup k osobním údajům, které o nich uchováváme. V rámci příslušných právních požadavků máte příležitost své osobní údaje, které nejsou správné, opravit, doplnit nebo odstranit. Ve většině případů tak můžete učinit kontaktováním naší společnosti způsobem popsaným na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou to vyžadují příslušné zákony, nebo tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které se zpracovávají. Jakmile osobní údaje nebudou potřeba a v každém případě i po vypršení platnosti maximální doby uchovávání stanovené příslušným zákonem, odstraníme je.

 ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pokud provedeme jakoukoli změnu v materiálech těchto Zásad ochrany osobních údajů, zveřejníme opravený odkaz na domovské stránce webu, který bude označen jako Revidované zásady ochrany osobních údajů. Měli byste se proto na tento web pravidelně vracet a podívat se, zda v poslední době došlo k nějakým změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů.

ODKAZY NA JINÉ WEBY NA INTERNETU

Postupy ochrany osobních údajů uvedené v těchto Zásadách jsou určeny pouze pro tento web a jiné určené aktivity. Jiné weby třetích stran mohou uplatňovat jiné postupy. Pokud přejdete na weby spravované třetími stranami nebo je jinak navštívíte, projděte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto webů. Nad těmito weby nemáme žádnou kontrolu a neneseme zodpovědnost ani neručíme za zásady a postupy dodržované třetími stranami.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím:

Bausch + Lomb
(součást PharmaSwiss Česká republika s.r.o.)
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tel: 234 719 601

E-mail: czech.info@valeant.com