Jak
použít pero
Emerade

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci a v případě potřeby postupujte dle instrukcí na obalu pera. Je doporučeno s sebou vždy nosit dvě adrenalinová pera přípravku Emerade®. Zkontrolujte si dobu použitelnosti na adrenalinovém peru Emerade®. Požádejte svého lékaře, aby Vám předepsal nové pero před uplynutím doby použitelnosti původního. Pero po uplynutí použitelnosti nemusí být funkční.

Emerade® aplikujte při prvních přiznacích těžké alergické reakce.


step 1

Odstraňte víčko jehly.

step 2

Umístěte Emerade® proti vnější straně stehna pod úhlem 90 stupňů a pevně stiskněte tak, aby se kryt jehly stlačil. Uslyšíte cvaknutí, jakmile se pero aktivovalo a jehla pronikla do stehna.

A zatlačte proti stehnu a držte pevně stisknuté po dobu 5 vteřin. Poté pero odložte a jemně masírujte místo vpichu. Ihned zavolejte tísňovou linku 155 nebo 112 a nahlaste, že jde o anafylaktickou reakci, a to i v případě, že máte pocit, že se Vaše příznaky zlepšily.

Během čekání na sanitku ležte s nohama ve zvýšené poloze a v případě, že máte potíže s dýcháním, se posaďte.

Okamžitě po aplikaci Emerade® vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, poproste někoho, zda by s Vámi mohl zůstat až do příjezdu sanitky, pro případ, že byste se opět cítil(a) špatně.

Pero Emerade® nelze znovu použít. Pokud se po injekci stav nezlepší, pak může po 5-15 minutách následovat druhá injekce nepoužitým perem. Měl(a) byste postupovat stejně jako při první aktivaci.

Je doporučeno, aby pacient s sebou vždy nosil dvě pera Emerade®.


Jak zkontrolovat, že Vaše pero bylo správně aktivováno a dávka adrenalinu byla aplikována.

Obrázky se vztahují na všechny dávky Emerade® (150 mikrogramů, 300 mikrogramů a 500 mikrogramů).

Nepoužité pero Emerade® (před aktivací) má kryt jehly v základní poloze.

Aktivované pero Emerade® má vytažený kryt jehly.

jak zkontrolovat
jak zkontrolovat

Po aktivaci má pero Emerade® vytažený kryt jehly.

Šipka na štítku pera označuje, kde štítek odlepit, abyste nalezl(a) kontrolní okénko.

Pokud je v kontrolním okénku stále čirá tekutina (roztok adrenalinu), pero se neaktivovalo a dávka adrenalinu se neaplikovala.

Adrenalinové pero Emerade®, které se aktivovalo a dávka adrenalinu se úspešně aplikovala, má v kontrolním okénku barevný píst (naleznete po odlepení štítku na peru).

po aktivaci

Emerade® 150 mikrogramů, po aktivaci pera a aplikaci adrenalinu se v kontrolním okně objeví žlutá barva.

po aktivaci

Emerade® 300 mikrogramů, po aktivaci pera a aplikaci adrenalinu se v kontrolním okně objeví zelená barva.

po aktivaci

Emerade® 500 mikrogramů, po aktivaci pera a aplikaci adrenalinu se v kontrolním okně objeví modrá barva.

Pokud se Vaše adrenalinové pero Emerade® neaktivuje, proveďte další pokus za použití větší síly při stisknutí pera proti zamýšlenému místu podání injekce. Pokud se pero neaktivuje ani během dalšího pokusu, je doporučeno okamžitě použít druhé pero.


O tom, jakou dávku adrenalinu dostanete, rozhodne váš lékař v závislosti na vaší tělesné hmotnosti.

Zhlédněte instruktážní video, jak použít adrenalinové pero Emerade®.

Více informací ohledně dávkování naleznete v Příbalové informaci.

Jakékoli pero, u kterého existuje podezření, že se neaktivovalo, by mělo být uchováno pro účely dalšího vyšetřování. Takové pero prosím vraťte do lékárny.

Kdy
použít pero
Emerade


Příznaky anafylaktické reakce se mohou objevit rychle během několika minut nebo i v průběhu několika hodin po kontaktu s alergenem.

Adrenalin zvyšuje krevní tlak, stimuluje srdeční činnost a usnadňuje dýchání.

MĚJTE PERO EMERADE VŽDY PŘI SOBĚ

Projevy
anafylaxe

 • Dýchací potíže, sípání
 • Svědění, zejména na rukou a hlavě
 • Bodavý pocit v ústech
 • Otok v ústech, krku, rtů nebo očí
 • Svědění, zarudnutí nebo kopřivka kdekoliv na těle
 • Závratě, zmatenost
 • Bolesti břicha, nevolnost nebo zvracení nebo zvracení
 • Náhlá únava, snížení krevního tlaku nebo mdloby
 • Dezorientace nebo ztráta vědomí
 • Slabý puls

Velmi závažné
projevy

 • Těžce se vám dýchá
 • Ústa nebo krk otékají
 • Cítíte náhlou únavu a závratě
 • Máte kožní příznaky jako zarudnutí, svědění, kopřivka
 • Tyto projevy se zhoršují

POZORUJETE-LI TYTO PROJEVY, POUŽIJTE IHNED PERO EMERADE. POTÉ IHNED ZAVOLEJTE NA TÍŠŇOVOU LINKU 155 A NAHLASTE, ŽE SE JEDNÁ O ANAFYLAKTICKOU REAKCI.