Jak
použít pero
Emerade


Sejměte kryt jehly

Zatlačte proti vnější straně stehna

Držte po dobu 5 vteřin

Jemně masírujte místo vpichu. Poté zavolejte na tísňovou linku 155 a nahlaste, že se jedná o anafylaktickou reakci.


O tom, jakou dávku adrenalinu dostanete, rozhodne váš lékař v závislosti na vaší tělesné hmotnosti.

Emerade je určen pouze k jednorázovému použití.. Pokud se ale po injekci stav nezlepší, může být 5-15 minut po první injekci podána druhá injekce nepoužitým perem Emerade.

V souladu s informacemi v Souhrnu údajů o přípravku, je doporučeno, aby lékař pacientovi předepsal dvě pera Emerade, která by s sebou nosil za všech okolností.

V případě, že se pero neaktivovalo, je nutné provést další dva pokusy aktivace pera, pokud se pero neaktivuje ani během těchto pokusů, má pacient použít druhé pero, pokud ho má k dispozici.

Více informací ohledně dávkování naleznete v Příbalové informaci.

Kdy
použít pero
Emerade


Příznaky anafylaktické reakce se mohou objevit rychle během několika minut nebo i v průběhu několika hodin po kontaktu s alergenem.

Adrenalin zvyšuje krevní tlak, stimuluje srdeční činnost a usnadňuje dýchání.

MĚJTE PERO EMERADE VŽDY PŘI SOBĚ

Projevy
anafylaxe

 • Dýchací potíže, sípání
 • Svědění, zejména na rukou a hlavě
 • Bodavý pocit v ústech
 • Otok v ústech, krku, rtů nebo očí
 • Svědění, zarudnutí nebo kopřivka kdekoliv na těle
 • Závratě, zmatenost
 • Bolesti břicha, nevolnost nebo zvracení nebo zvracení
 • Náhlá únava, snížení krevního tlaku nebo mdloby
 • Dezorientace nebo ztráta vědomí
 • Slabý puls

Velmi závažné
projevy

 • Těžce se vám dýchá
 • Ústa nebo krk otékají
 • Cítíte náhlou únavu a závratě
 • Máte kožní příznaky jako zarudnutí, svědění, kopřivka
 • Tyto projevy se zhoršují

POZORUJETE-LI TYTO PROJEVY, POUŽIJTE IHNED PERO EMERADE. POTÉ ZAVOLEJTE NA TÍŠŇOVOU LINKU 155 A NAHLASTE, ŽE SE JEDNÁ O ANAFYLAKTICKOU REAKCI.